500 Błąd wewnętrzny

Serwer nie może przetworzyć żądania z powodu błędów w pliku .htaccess, nieprawidłowych uprawnień do plików/katalogów lub zbyt długiego czasu żądania.

500 Internal Server Error

The server encountered an internal error or misconfiguration and was unable to complete. your request

Jak rozwiązać ten problem?

Szczegółowe informacje o rozwiązaniu tego problemu znaleźć można w dziale